Störningar

Att bo i flerbostadshus innebär närhet till dina grannar. Visst mått av ljud tillhör därför villkoren och måste tolereras. För att var och en ska trivas och boendemiljön ska bli den allra bästa gäller dock att visa hänsyn.

Vad måste accepteras?

Vardagens ljud i form av hushållsmaskiner, steg och röster tillhör det som du som hyresgäst måste ha överseende med, särskilt i äldre hus. Mycket av eventuell irritation går dock att förebygga genom att undvika höga ljudnivåer under kvällar och nätter samt att kommunicera med dem som bor allra närmast. Meddela exempelvis grannarna om du ska ha fest.

Vad behöver jag inte acceptera?

Exempel på störningar som inte ska accepteras är:

  • Högt ljud från musikanläggningar eller eget musicerande
  • Hundar som skäller länge
  • Upprepade bråk och skrik
  • Borrande och hamrande när många vill sova

Vad gör jag om grannen stör?

Dagtid

Om du upplever att dina grannar stör ringer du i första hand din bovärd. Telefonnumret finns på informationstavlan i trapphuset. Om du ringer 054-540 7600 så hjälper vi dig att komma i kontakt med en Bovärd. Spelar en granne störande musik eller håller på med någon annan störande aktivitet rekommenderar vi att du i första hand kontaktar grannen. Det brukar lösa problemet i de flesta fall.

Kvällar eller helger

Om allvarliga störningar inträffar under kvällar och helger kan du ringa jouren på 054-540 75 75. 

När du ringer journumret får du ange om ditt ärende gäller fel i fastigheten, grannstörningar, låsöppning eller hissproblem för att bli kopplad till rätt jourenhet. Jouren gör sedan en bedömning om felet är akut eller om det kan vänta tills din bovärd är åter i tjänst.

Vad händer om jag gör en anmälan?

Anmälan till trygghetsjouren åtgärdas av det väktarbolag KBAB anlitar. De åker ut och försöker se till att störningen upphör. Den störande debiteras normalt för utryckningen. Du som ringer debiteras aldrig. Vid allvarligare störningar kontaktas polis. KBAB får en rapport nästa dag och tar kontakt med den störande och dess grannar. 

Har du frågor eller synpunkter på störningshanteringen?

Om du har frågor eller funderingar kring störningshanteringen ska du i första hand kontakta din bovärd.