Pooler

Det är sommar och barnen vill bada! Men får man blåsa upp en pool på sin uteplats?

Mindre pooler

Barnpooler eller plaskdammar för de små är helt okej att ställa ut så länge de inte överskrider 500 liter. Tänk bara på att inte lämna poolen obevakad och att tömma ur den en bit från huset så snart barnen badat färdigt.

Större pooler

Större pooler än 500 liter är inte tillåtet att ställa ut på KBAB:s mark. Risken finns nämligen att de kan orsaka stora vattenskador på fastigheten både om de går sönder och när de ska tömmas. Dessutom finns risker för olyckor och drunkningstillbud.

Anledningen till att KBAB har ovanstående regler är för att vi som markägare är ansvariga för sådant som ställs ut på vår mark oavsett om det är vi som ställt dit det eller inte. Eftersom vi inte vill att det ska hända några olyckor och inte har möjlighet att bevaka användningen av redskapen så kan vi tyvärr inte ta ansvar för att de finns på vår mark. Om vi påträffar otillåtna pooler kommer vi därför att ta hand om dessa och förvara dem i väntan på att ägaren hör av sig.