Dödsfall

Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid, om uppsägningen inkommer inom en månad från dödsfallet.

För att en månads uppsägningstid ska gälla så måste uppsägningen inkomma till KBAB inom en månad från dödsfallet. Annars är det tre månader som gäller vid uppsägning. Lägenheten kan bara sägas upp av dödsbodelägare och intyg från skatteverket/begravningsbyrå ska uppvisas.

Vid uppsägningen krävs det att alla dödsboägare skriver under, alternativt att det bifogas en fullmakt. Uppsägningen gäller inte förrens uppsägningen är komplett. Lämna även namn och telefonnummer till kontaktperson för dödsboet.

Kvarboende sambo

Om din sambo har gått bort  och du vill bo kvar i lägenheten som denne har kontrakt på, kontakta KBAB så hjälper vi dig.

Förtur till annan lägenhet

Om din sambo som står för kontraktet avlider kan du ansöka om intern förtur för att byta till en mindre och/eller billigare lägenhet. Vi bevakar då förturen under ett års tid. Förturen gäller dock inte till särskilda bostadsområden. 

För att ansöka om förtur ska du använda blanketten Förtur. 

Skriv ut den och skicka in den till:

KBAB
Uthyrning
Box 1505
651 21 Karlstad