Studsmattor

Studsmattor får du endast ställa ut på den tomt som hör till din bostad (dvs uteplats), om du har en sådan enligt ditt hyresavtal. Tomten ska också vara inhägnad av staket. Du är själv ansvarig för om några olyckor skulle ske.

På övriga markytor som KBAB äger är det inte tillåtet att ställa ut stora studsmattor större än 1 meter i diameter, på grund av olycksrisken.

Anledningen till att KBAB har ovanstående regler är för att vi som markägare är ansvariga för sådant som ställs ut på vår mark, oavsett om det är vi som ställt dit det eller inte. Eftersom vi inte vill att det ska hända några olyckor och inte har möjlighet att bevaka användningen av redskapen så kan vi tyvärr inte ta ansvar för att de finns på vår mark. Om vi påträffar otillåtna studsmattor kommer vi därför att ta hand om dessa och förvara dem i väntan på att ägaren hör av sig.