Andrahandsuthyrning

Om du inte ska använda din lägenhet under en viss tid kan du, under vissa förutsättningar, hyra ut den i andra hand. Det kan exempelvis vara aktuellt om du ska prova på sambolivet eller om du ska arbeta eller studera på annan ort under en tidsbegränsad period.

Om du vill hyra ut din bostad i andra hand måste du alltid ansöka och få det godkänt av oss först. Ansökan gör du digitalt med en e-tjänst eller att du fyller in en blankett och skickar in via post.

Våra tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda och prövas i varje enskilt fall. Vid arbete på annan ort gäller exempelvis tillståndet endast under en provanställningstid (max 6 månader), även för provsambo gäller max 6 månader.

Om du hyr ut i andrahand utan att ha fått det godkänt av oss, är det olovlig andrahandsuthyrning, vilket är straffbart. 

Fullmakt vid utlandsvistelse

Om du är utomlands under uthyrningsperioden måste du skriva en fullmakt till någon som kan företräda dig i hyresrelaterade frågor när du är bortrest.

Du är alltid ansvarig

Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som förstahandshyresgäst är det alltid du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både ekonomiskt (att hyran betalas) och vid eventuella störningar och skador. Om din andrahandshyresgäst inte sköter sig kan det i värsta fall sluta med att du förlorar ditt hyreskontrakt.

Överlåtelse är inte tillåtet

Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att bo kvar i lägenheten efter andrahandsuthyrningens slut. Han eller hon äger heller ingen rätt att överta lägenheten.

Hyra vid andrahandsuthyrning

Hyran vid andrahandsuthyrning får inte vara högre än den som förstahandshyresgästen betalar, plus vissa tillåtna tillägg. Hyresgästen får göra påslag för sina kostnader för sådana nyttigheter som ingår i andrahandsuthyrningen, men som inte ingår i den hyra som förstahandshyresgästen betalar. Det kan exempelvis vara kostnader för el, bredband och tv-kanaler. Sådant tillägg får inte överstiga hyresvärdens kostnader för dem. Om förstahandshyresgästen hyr ut lägenhet med möbler och annan utrustning, t.ex. köksutrustning som förstahandshyresgästen själv skaffat till lägenheten, får tillägg för möblerna och utrustningen också göras. Påslaget får inte överstiga 15 procent av den hyra som hyresvärden betalar.