Brandvarnare

Alla lägenheter hos KBAB är utrustade med brandvarnare. Batterierna har en livslängd på cirka tio år och innan dess byts brandvarnaren ut av KBAB.

Brandvarnarens placering

Brandvarnaren i lägenheten är placerad i hallen eftersom detta är lägenhetens utrymningsväg. Om hallen är rökfylld så uppstår problem eftersom utrymning i så fall måste ske via balkong eller fönster.

Komplettera gärna med fler

Vi rekommenderar att du även förser sovrum och vardagsrum med brandvarnare. Dessa bekostar du själv. Sätt inte brandvarnare i köket eller i våtutrymmen, då de ofta löser ut i onödan.

KBAB kontrollerar

När en hyresgäst flyttar ut kontrollerar KBAB brandvarnaren för att försäkra sig om att den fungerar.KBAB för register över hur länge brandvarnaren har suttit uppe och byter ut den efter tio år.

Viktigt att du själv också testar

Även om KBAB står för byte av brandvarnaren är det mycket viktigt att du själv regelbundet kontrollerar att den fungerar – helst en gång i månaden.

Om du upptäcker något fel eller om batteriet mot förmodan tar slut i förtid ska du kontakta din bovärd så fixar hen så att din brandvarnare fungerar igen.

Det är självklart förbjudet att plocka ner brandvarnaren.