Avlopp

Under tvättställ och diskbänk finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp. Vattenlåset behöver rensas ibland och det är enkelt att göra det själv.

För att rensa vattenlåset ska du göra enligt följande:

  • Ställ en hink under vattenlåset och skruva av locket. Vatten och smuts som finns i låset rinner ut i hinken.
  • Ta bort det avfall som fastnat.
  • Spola igenom med hett vatten. Använd aldrig kemiska preparat som exempelvis lut!
  • Stäng vattenlåset igen.

Stopp i avloppet

Om vattnet, trots rengöring enligt ovan, inte rinner ur handfatet eller diskhon är det viktigt att du anmäler felet till din bovärd så fort som möjligt.