Medarbetare som fixar en dörr

Felanmälan

Ibland går saker sönder. Ingen fara. Gör en felanmälan så hjälper vi till!


Du gör din felanmälan digitalt genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats..

Du får återkoppling inom två arbetsdagar och felanmälan åtgärdas normalt inom tre veckor beroende på hur brådskande ärendet är. Du kan följa ditt ärende via Mina sidor. Det går även ut mejl till dig.

  • Vi har tagit emot ditt ärende. 
  • Ärendet är överlämnat till leverantör (om det behövs)
  • Ärendet är avslutat

Tänk på att ha uppdaterade kontaktuppgifter för att få återkoppling. 

Om du har frågor kan du ringa till dina bovärdar.

Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Våra bovärdar finns till hjälp att svara på frågor som rör ditt boende. 

Bor du i Väse?

Om du bor i Väse kan du inte göra en digital felanmälan via Mina sidor. Du ska istället höra av dig vår entreprenör, Egeryds fastighetsförvaltning. Du hittar mer information och kontaktuppgifter här. 

Innan du gör en felanmälan

Det kan vara bra att veta att det är du själv som ansvarar för att åtgärda enklare saker i din lägenhet. Om du eller en närstående ändå beställer någon av dessa tjänster så kommer vi att debitera kostnaden, om det inte finns särskilda skäl.

  • Rengöring av vattenlås och golvbrunnar.
  • Rengöring av filter i spisfläkt, vädringsfönster och ventildon.
  • Smörjning av gångjärn.
  • Byte av säkringar, glödlampor, lysrör och glimtändare i lägenheten.
  • Andra enklare åtgärder. Fråga din bovärd om du är osäker på vad du ska fixa på egen hand.

Hjälp kvällar och helger

Till KBAB:s journummer kan du ringa om ett större fel inträffar i din lägenhet eller i fastigheten efter bovärdarnas arbetstid. Du kan också ringa jouren om du drabbas av allvarliga grannstörningar under kvällar eller helger.

Längre handläggningstider under semestern

Under sommaren, framför allt mellan vecka 26–32, har vi en lägre bemanning på våra områden eftersom vår personal har semester. Detta innebär att vi kan behöva prioritera bland de felanmälningar och ärenden som kommer in och hantera det som är mest akut först och att andra ärenden får vänta lite längre än vanligt på en åtgärd. Vi ber om förståelse för detta och önskar dig en fin sommar!