Ventilation

För att du ska få ett behagligt inomhusklimat är det viktigt att ventilationen i din lägenhet fungerar som den ska.

Om luften står stilla finns risk för avvikande temperaturer och förhöjda värden av skadliga ämnen, som exempelvis radon. Tänk därför på detta:

Ha inte fönstren öppna för länge

När du har fönster öppna så fungerar inte ventilationen som den ska. Om du ska vädra: gör det under en kort period (cirka 5 minuter) och gärna med tvärdrag genom lägenheten. Låt aldrig fönster stå öppna dygnet runt!

Rör inte ventilerna

För att ventilationen i lägenheten ska fungera är det viktigt att du inte skruvar på, eller täpper igen, de ventiler där luften flödar in och ut ur lägenheten. Lämna dem så som teknikerna ställt in dem. Om du ändrar på luftflödet i din lägenhet påverkas i vissa fall ventilationen i hela huset.

Rengör regelbundet

För att ventilationen ska fungera är det också viktigt att de ventiler som sitter i kök och badrum inte är igentäppta. Du kan testa funktionen genom att hålla ett hushållspapper över frånluftsventilen. Om det sitter kvar med utsugets hjälp fungerar ventilationen. Tvätta gärna ventilerna med ljummet vatten och milt diskmedel två gånger per år.
 

Vid ett krisläge

Ventilationen i ett flerfamiljshus styrs centralt för alla lägenheter i fastigheten. Om ett allvarligt krisläge skulle uppstå, så att myndigheter uppmanar till att stänga dörrar, fönster och ventilation, så måste personal från KBAB åka ut och stänga av de centrala fläktarna för att ventilationen ska upphöra helt i fastigheten. Det finns dock några saker du kan göra själv, innan KBAB är på plats eller vid mindre händelser, och det är att:

  • Täppa till frånluftsdonen i lägenheten för att minska inflödet av luft så mycket som möjligt. Frånluftsdonen sitter i taket eller högt uppe på väggen i badrummet och kan även finnas i klädkammaren hos en del. Sätt ett vanligt A4 papper ovanpå så att det sugs fast. Då blockeras insuget av luft till lägenheten.
  • Täppa igen tilluftsventilerna som sitter bakom eller ovanför elementen vid fönstren. Här kan du täta så gott det går med hushållspapper, en liten handduk eller liknande.
  • Se till att vredet på köksfläkten står på noll (0).

OBS! Kom dock ihåg att detta endast är en tillfällig åtgärd vid allvarliga händelser då gas, brandrök eller starka lukter kan riskera att komma in i lägenheten. I normala fall ska alla ventiler vara öppna för att ventilationen och värmen ska fungera i alla lägenheter i fastigheten.