Snöröjning och sandning

Snöröjningen påbörjas generellt när det snöat mer än 4 centimeter. I första hand plogar vi upp ”gångvägar” för att göra det framkomligt för gång- och cykeltrafik.

När plogar vi?

I regel påbörjar vi snöröjningen först när snöfallet upphört eller när snödjupet är mer än ca 4 cm. I första hand plogar vi upp ”gångvägar” för att göra det framkomligt för gång- och cykeltrafik. Därefter färdigställer vi resterande ytor. Vissa ytor sköts också av entreprenör.

Vi vill alltid snö- och halkbekämpa så snabbt och så bra vi kan.

Sandning

Vi försöker sanda så snart som möjligt efter att snöfallet slutat och efter att vi är helt klara med snöröjningen. Innan vi hunnit bekämpa halkan ber vi dig att vara lite extra försiktig när du går ut om du misstänker att det kan vara lite halkigt på området.

Parkeringsplatser

Du som hyr en parkeringsplats ansvarar själv för att skotta din plats och framför ditt garage eller din carport.