Människor

Sopsortering

På KBAB:s miljöstationer kan du sortera allt från pappersförpackningar till matavfall. Tänk på att platta till alla förpackningar och att inte överfylla kärlen.

Så här sorterar du

Tidningar, kataloger, broschyrer och övrigt papper. Böcker med hårda pärmar slänger du i kärlet för brännbart.

 

Förpackningar av papper eller kartong, till exempel mjölk-, ägg och juiceförpackningar. Det räcker om pappinnehållet är hälften eller mer. Förpackningar som inte är rena lägger du i kärlet för brännbart.

 

Vissa av våra fastigheter har insamling av wellpapp – en kartongtyp som du känner igen på det vågiga mellanskiktet. Du lämnar det i särskilda metallskrindor. Kartonger med vaxad eller plastbelagd yta lägger du däremot i kärlet för pappersförpackningar. Frigolit lämnar du i kärlet för brännbart.


Glasburkar och glasflaskor delar du upp i ofärgat och färgat glas. Slå inte sönder flaskorna utan lägg dem försiktigt ner i kärlet. Metallock tar du av och lägger i kärlet för metallförpackningar. Tänk på att inte slänga föremål av porslin eller keramik i glaskärlen.


Konservburkar och aluminiumfolie är exempel på förpackningar av metall. Skölj ur dem och platta till då det annars blir mycket luft. Metallskrot som grytor och gardinstänger är inte förpackningar ska tas till en återvinningscentral.


Schampoflaskor, saftflaskor, plastpåsar, chipspåsar osv. Plastföremål som inte är förpackningar ska du däremot lägga i behållaren för brännbart. Det kan till exempel vara plastleksaker, tandborstar, blomkrukor och diskborstar.


I stort sett samtliga fastigheter erbjuder möjlighet till sortering av matavfall. Det är viktigt att du använder de bruna papperspåsar som är speciellt avsedda för matavfall. Om du slänger plast i kärlen för matavfall kan inte matavfallet användas i anläggningen som gör gas av matavfallet. I fastigheter utan kärl för matavfall placeras matavfallet i kärlet för hushållssopor.


"Vanliga" hushållssopor som inte ska återvinnas hämtas av Karlstads Energi och körs till energiverket på Heden för att brännas.

Skadligt

Avfall som inte bör brännas, exempelvis glödlampor, batterier och elektronik, kallar vi skadligt. På en del av våra områden finns speciella problemavfallsrum där skadligt avfall sorteras i speciella kärl. Om sådant utrymme saknas måste du själv ta det skadliga avfallet till någon av kommunens återvinningscentraler.

Miljöfarligt

Miljöfarliga ämnen som kemikalier, färger och kvicksilverlysrör kan läggas i våra problemavfallsrum om sådant finns. Saknas sådant utrymme måste du själv ta det skadliga avfallet till någon av kommunens återvinningscentraler.

Mediciner

Gammal eller överbliven medicin kan du lämna till närmaste apotek.

Grovsopor

Det finns inga utrymmen eller containrar för grovsopor hos KBAB! Det är därför förbjudet att ställa överblivna saker som exempelvis möbler, madrasser och elektronik i källare eller på sopgårdar. Ta istället kontakt med insamlingsföretag som kan hämta funktionsdugliga saker hemma hos dig eller kör själv bort föremålen till någon av kommunens återvinningscentraler.

Återbruka och dela 

Ett sätt att minska din miljöpåverkan och vara snäll mot plånboken är att handla second hand eller dela kläder och prylar med varandra. I Karlstads kommun finns flera platser där du kan lämna det som andra kan använda eller få tag på det som blir nytt för dig.

Klicka här för att läsa mer om var i Karlstad du kan lämna in dina saker.  Länk till annan webbplats.

Återvinningscentraler

Centraler och öppettider på Karlstads Energis hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.