Aktiviteter för hyresgäster

För att skapa trygga och trivsamma bostadsområden och motverka ensamhet och utanförskap behöver vi känna att vi är en del av ett sammanhang. Ett sätt är att delta i våra aktiviteter som vi ordnar runt om i våra områden. Det är aktiviteter för alla åldrar i egen regi och i samarbete med hyresgäster och föreningar. Varmt välkommen att vara med!

Skrattande familj