Uppsägning

Är det dags att säga upp din lägenhet? Här hittar du information om vad som gäller när du vill säga upp din lägenhet hos KBAB.

Så här gör du en uppsägning 

Du säger upp din lägenhet genom e-signering/Bank-id. Du loggar in på Mina sidor Länk till annan webbplats.och under "Mina avtal" väljer du det avtal du vill säga upp och klickar sedan på knappen "säg upp avtal".

För att kunna säga upp ditt avtal digitalt, behöver du först ha ändrat dina inställningar så att du kan använda e-signering. Det gör du på "Mina sidor" Länk till annan webbplats. under avsnittet "Mina uppgifter", klicka på "Ändra" och bocka i ja-rutan för möjlighet att signera med e-legitimation. Klicka sedan på "Spara". 

Du kan också säga upp din lägenhet skriftligt genom att skriva ut en uppsägningsblankett och lämna in eller maila. 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är i normalfallet tre månader, räknat från nästkommande månadsskifte.

Exempel: Du vill lämna din lägenhet den sista juni. Du måste då säga upp lägenheten senast den 31 mars för att få april, maj och juni som uppsägningsmånader. Om uppsägningen inte når oss förrän i början av april så blir dina uppsägningsmånader istället maj, juni och juli, vilket alltså innebär att du kan lämna din lägenhet först den 31 juli.

Kortare uppsägningstid

De fall där huvudprincipen om tre månaders uppsägning frångås är:

  • Vid dödsfall, då en månads uppsägningstid gäller. Vid dödsfall har sammanboende möjlighet att bo kvar. 
  • Vid uppsägning för flytt till äldreboende, då en månad gäller. Vid detta fall kan du inte säga upp digitalt utan måste göra en skriftlig uppsägning exempelvis genom att använda vår uppsägningsblankett. Du hittar blanketten via en länk längre upp på denna sida. Du behöver också kunna styrka att du flyttar till ett vårdboende, exempelvis genom att skicka in kopia på hyresavtalet för vårdboendet.

Visningsplikt

När du har sagt upp din lägenhet är du enligt lag skyldig att visa den för intresserade, nya sökande.

Om du reser bort eller av annan anledning inte kan närvara under uppsägningstiden måste någon annan visa lägenheten. Du kan ta hjälp av en nära anhörig eller en bekant som du har förtroende för. Du kan i vissa fall även få hjälp av din bovärd. I de flesta fall sker visningen inom två veckor efter uppsägningen.

KBAB har rätt att kräva skadestånd om möjligheten att visa lägenheten fördröjs och extra kostnader därigenom uppstår.