Fakturera oss

Vi arbetar aktivt med att effektivisera vår hantering av fakturor genom att ta emot fler elektroniska fakturor. Det är bra för både miljön och ekonomin.

Org.nummer
556041-7916

Lagkrav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska leverantörer till Karlstads Bostads AB skicka e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla köp, oavsett värde, som görs till följd av lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska faktureras med e-faktura.

Inköp som görs av oss, Karlstads Bostads AB, ska därför faktureras med en e-faktura. Om inköpet görs som ett avrop från avtal som tecknades före 1 april 2019 och där inga krav ställts på e-faktura i upphandlingen, så omfattas det inte av lagkravet, men vår önskan är ändå att ni sänder en e-faktura.

Fakturor som innehåller sekretessbelagd information omfattas inte av lagkravet. Observera att faktura via epost, oavsett format, inte är en e-faktura.

Ansluta till e-faktura

Fakturaformat som Karlstads Bostads AB kan ta emot är både Svefaktura och PEPPOL. Ni kan sända fakturor till oss via vår tjänsteleverantör Inexchange AB. Vi har inga krav på testfakturor eller egna kommunikationsavtal, därför är det lätt för er att göra en anslutningsförfrågan mot oss. Karlstads Bostads AB kan även ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

PEPPOL-ID: 0007:5560417916
GLN: 7365560417914

Har ni frågor kring anslutning mot oss, vänligen kontakta supporten på Inexchange.

support@inexchange.se

Generell information om e-faktura
Myndigheten för digital förvaltning www.digg.se
Single face to industry www.sfti.se

Skicka e-faktura via vår fakturaportal

För de leverantörer som inte har möjlighet att skicka e-fakturor har vi en fakturaportal hos Inexchange AB, där man kan registrera e-fakturor. Det är enkelt att komma igång och är en lämplig lösning för dig som skickar ett fåtal fakturor. Även med denna metod uppfyller ni lagkravet om elektronisk faktura till oss eftersom fakturan då blir en e-faktura i rätt format.

Du kan skicka upp till hundra e-fakturor gratis på detta vis. Första gången du ska skicka en faktura behöver du registrera dig. Det gör du enkelt via en länk på startsidan.

Registrera ett konto eller en e-faktura på Inexchange webbplats

Pappersfakturor

Samtliga pappersfakturor ska skickas till:

Karlstads Bostads AB
Box 5058
650 05 Karlstad

Det är viktigt att fakturor som skickas till Karlstads Bostads AB innehåller nedanstående uppgifter:

Fakturanummer
Fakturadatum
Förfallodatum/betalningsvillkor
Fakturabelopp
Momsbelopp
Organisationsnummer/VATnummer/FAskattsedel
Bankgiro, PlusGiro, eller bankkonto
Beställarens referensnummer.

Referensnummer

Våra referensnummer har alltid sex positioner, inga mellanslag. Fyra bokstäver med versaler och två siffror.