Tillgänglighetsredogörelse

Karlstads Bostads AB (KBAB) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi:

  • hur webbplatsen kbab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital
  • offentlig service,
  • kända tillgänglighetsproblem,
    hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av den här webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda detta bland annat genom ett pågående arbete med en helt ny plattform. Vår nya webbplats är planerad att lanseras under våren 2022.

Så här gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon.

E-post: kbab@karlstad.se 
Telefon: 054-540 76 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss på e-post eller telefon.

E-post: kbab@karlstad.se
Telefon: 054-540 76 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på kbab.se till myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte till fullo förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Dokument och blanketter

Merparten av våra dokument och blanketter på webbplatsen är inte tillgängliga. Vi har under hösten 2020 påbörjat en översyn av alla dokument.

Åtgärd: Våra dokument och blanketter kommer antingen göras mer tillgängliga, omvandlas till webbsidor, formulär eller e-tjänster. Arbete med att åtgärda detta pågår.

Bilder

Vissa innehållsbärande bilder på kbab.se saknar textalternativ (alt-texter).

Åtgärd: Arbete pågår för att åtgärda detta.

Länkar

En del länkar på vår webbplats är inte tillgänglighetsanpassade.

Åtgärd: Arbete med att se över och uppdatera våra länkar pågår.

Navigering med hjälp av tangentbordet

Vissa element fungerar något sämre när man navigerar med tangentbordet, vissa element markeras inte när man tabbar och tabbordningen är inte alltid i logisk ordning.

Åtgärd: Arbete med att tillgänglighetsanpassa detta kommer att göras i samband med arbetet av vår nya webbplats som väntas lanseras under 2021.

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kbab.se. Den senaste bedömningen gjordes i december 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 december 2022.