Jordfelsbrytare

Om din lägenhet är utrustad med en jordfelsbrytare sitter denna i elskåpet. Jordfelsbrytaren är ett kompletterande skydd mot personskador och bränder orsakade av elektricitet. Strömmen bryts om det uppstår ett tillfälligt eller varaktigt elektriskt fel i lägenheten.

Vad gör jag om hela lägenheten blir mörk och strömlös?

Återställ jordfelsbrytaren genom att trycka ner knappen till utgångsläget.

Om den löser ut igen?

  • Slå av alla säkringar.
  • Återställ jordfelsbrytaren.
  • Slå till säkringarna en åt gången tills jordfelsbrytaren bryter igen. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes.
  • Genom att på samma sätt kontrollera alla elektriska apparater som är anslutna på denna säkringsgrupp kan du ytterligare lokalisera felet.

Om lägenheten fortfarande är mörk och strömlös?

Då är ett större elektriskt fel i fastighetern. Ta kontakt med oss.