Skyddsrum

Här har vi samlat information som kan vara bra att känna till samt var du hittar mer information om skyddsrum.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en karta över skyddsrum Länk till annan webbplats. där du lätt kan se var alla skyddsrum finns. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. Skyddsrummen kan idag används som exempelvis förråd, cykelrum eller föreningslokaler. Fastighetsägaren har 48 timmar på sig att iordningsställa skyddsrummet, om regeringen meddelar förhöjd beredskap. 

Vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Du tillhör således inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast där du befinner dig. 

Läs mer om skyddsrum på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, MSB.se Länk till annan webbplats.