Överlåtelse

För att överlåta din lägenhet till en annan person krävs vår tillåtelse. Du måste då ha bott tillsammans med personen i ett varaktigt sammanboende under minst tre år.

En annan förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och att den varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande.

Inneboende kan inte överta lägenheten

En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende.

Det har heller ingen betydelse om ni är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. Man får alltså inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

Det är hyresgästens uppgift att styrka sammanboendet med ett personbevis.