Radon

Med start under hösten 2023 startar vi upp en ny långtidsmätning av radon i vårt bestånd. Vår senaste mätning genomfördes 2013-2017 och målsättningen var då och är fortfarande att våra lägenheter ska ligga under myndigheternas riktvärde på 200 Becquerel per kubikmeter luft.

Radon är en radioaktiv gas som i höga halter kan leda till ökad risk för lungcancer, framförallt i kombination med rökning. Läs mer om hälsorisker med radon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Stål­säkerhets­myndighetens webbplats.

Radon i bostäder kommer antingen från byggmaterial eller från omgivande mark. Riktvärdet i bostadshus är max 200 Bq/m3 /luft. Värdet halverades av Socialstyrelsen 2004 från att tidigare ha varit 400 Bq/m3 /luft.

När och var mäter ni?

Mätningar har skett i alla KBAB:s bostadshus under åren 2013–2017. Strålskyddsmyndigheten rekommenderar att långtidsmätning ska ske med 10 års mellanrum vilket betyder att det åter är dags för långtidsmätningar i vårt bestånd och vi påbörjar detta under hösten 2023.

I områden där blåbetong använts som byggmaterial, och där kommunen tidigare utfört så kallade gammamätningar som visat på förhöjda värden, mäts samtliga lägenheter.

I områden med lägre risk mäts ett representativt urval enligt Strålsäkerhetsmyndighetens regelverk.

Hur görs mätningen?

Två små svarta dosor med spårfilm placeras i två olika rum i lägenheten. Dosorna mäter partiklar i luften under minst två månader. Därefter skickas dosorna till analys hos ett oberoende företag.

För att mätningarna ska bli tillförlitliga ska mätningen göras under årets kalla månader, mellan 1 oktober och 30 april.

Är det vanligt med för höga radonhalter?

I dagsläget ligger 58 av KBAB:s 7 400 lägenheter, över referensvärdet 200 Bq/m3 /luft. För dessa fanns planerade åtgärder under 2022, dessa lägenheter ska sedan radonmätas igen.

Hur höga halter handlar det om?

Vanligast är att de förhöjda värdena ligger mellan 200–400 Bq/m3 /luft. (Fram till år 2004 låg referensvärdet på 400 Bq/m3 /luft, därefter sänktes det till dagens 200 Bq/m3 /luft.) I några enstaka lägenheter har radonvärden mätts till 1000 Bq/m3 /luft. Det handlar då om lägenheter där ventilationen på något sätt har satts ur spel, eller att det finns läckage in från marken. Högsta värde som uppmätts inomhus i Sverige är 80 000 Bq/m3 /luft i ett hus byggt på uranrik granit.

radondosa%2Disarplockad.jpg

Radondosan innehåller en spårfilm som registrerar radonhalten i luften så länge dosorna är utplacerad i lägenheten. Därefter skickas de in för analys.

Hur vet jag om värdet där jag bor är för högt?

Efter att vi fått analysresultatet tar vi kontakt med de lägenhetsinnehavare som har förhöjda värden och informerar om vilka åtgärder vi planerar.

Om du saknar information om utförda mätningar i din lägenhet är du välkommen att kontakta oss.

Vilka åtgärder görs om värdena är för höga?

Oftast hjälper det att vi gör ventilationsåtgärder av olika slag. Därefter görs en ny spårfilmsmätning vintertid under två månader för att kontrollera att värderna förbättrats.

Vid besvärligare fall kan det behövas ytterligare åtgärder, som till exempel att sätta upp gipsplattor, lägga in specialgolvmattor, måla väggar med specialfärg eller sätta upp specialmattor på väggarna. Vi har även installerat radonsugar samt FTX-aggregat.

Ambitionen är att KBAB:s lägenheter ska ligga under referensvärdet på 200 Bq/m3 /luft.

Vad kan jag själv göra?

För att radonhalten i lägenheten ska vara så låg som möjligt finns det några saker att tänka på när det gäller vädring och ventilation i din lägenhet. Här hittar du information om detta.

När mäter ni i mitt område?

De senaste lägenhetsmätningarna påbörjades 2013 i de områden som ansågs ha störst risk för höga radonvärden. År 2017 var samtliga mätningar klara. Nu har 10 år gått sedan de senaste mätningarna påbörjades och det är dags för en ny mätning.

I områdeslistan nedan kan du se när de nya långtidsmätningarna kommer att genomföras samt hur läget ser ut med radon på respektive område. Observera att tiderna för mätning är preliminära och kan komma att ändras. En månad innan mätning påbörjas kommer vi gå ut med information till berörda hyresgäster.

Bellevue + Gruvlyckan
Bellevue mäts under perioden oktober – december 2023. På Gruvlyckan kommer Gruvplan 1–37 mätas under perioden oktober – december 2023. Resterande lägenheter på Gruvlyckan kommer mätas under år 2024-2025. Radonmätning utförs i samtliga lägenheter, med undantag av Bellevuegatan 9 där mätning sker i ett representativt urval. Det var förhöjda värden i 20 lägenheter vid senaste mätningen där samtliga har åtgärdats. För att säkerställa godkända värden kommer dessa att långtidsmätas under ovanstående period.

 

Kvarnberget
Fastigheterna Klippan 45 och 46 kommer mätas under perioden oktober – december 2023. Övriga mäts preliminärt under år 2024-2025. Tidigare radonmätning utfördes i samtliga lägenheter. Efter ventilationsåtgärder och ommätning återstår 11 lägenheter med för höga värden. Vi planerar att åtgärda dessa utifrån tester vi genomfört.
Viken
Ny mätning är planerad under år 2024-2025. Tidigare radonmätning utfördes i samtliga lägenheter på Vikengatan 17, 20, 22 samt Jungmansgatan 8. I övriga lägenheter har mätning skett i ett representativt urval. Alla mätningar på detta område ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.

 

Sixbacken
Ny mätning är planerad under år 2026-2027. Tidigare radonmätning utfördes i samtliga lägenheter. Efter ventilationsåtgärder och ommätning återstår 4 lägenheter med förhöjda värden. En plan för dessa lägenheter arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden. På Petersbergsgatan 30 (Pannan) har vi mätt i 11 lägenheter utifrån ett representativt urval. Alla mätningar på denna adress ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.
Pelaren
Ny mätning är planerad under år 2026-2027. Alla tidigare mätningar på detta område ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.
Herrhagen
Ny mätning är planerad under år 2026-2027. Tidigare radonmätning utfördes i samtliga lägenheter på Karlagatan 18–20, Geijersgatan 16, 18, 20, 21 och Herrhagsgatan 60. I övriga hus på Herrhagen har mätning skett i ett representativt urval. Efter ventilationsåtgärder och ommätning återstår 10 lägenheter med förhöjda värden. En plan för dessa lägenheter arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden.
Centrum + Klara
Ny mätning är planerad under år 2026-2027. Tidigare radonmätning utfördes i ett representativt urval av lägenheter. Alla mätningar på detta område ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.

 

Norrstrand + Hagaborg
Ny mätning är planerad under år 2027-2028. Tidigare radonmätning utfördes i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Alla mätningar på detta område ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.
Hemvägen + Plintgatan
Ny mätning är planerad under år 2026-2027. Tidigare radonmätning utfördes i ett representativt urval av lägenheter. Alla mätningar på detta område ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.
Orrholmen + Sjögången
Ny mätning är planerad under år 2027-2028. Tidigare radonmätning utfördes i ett representativt urval av lägenheter. Alla mätningar på detta område ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.
Kronoparken
Ny mätning är planerad under år 2027-2028. Tidigare radonmätning utfördes i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Alla lägenheter belägna ovanför markplan ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft. Två lägenheter belägna i markplan har värden som överstiger 200 Bq/m 3 /luft. De är radonåtgärdade och har en pågående radonmätning.

 

Rud
Ny mätning är planerad under år 2028-2029. Tidigare radonmätning utfördes i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Alla lägenheter belägna ovanför markplan ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft. Efter ventilationsåtgärder och ommätning återstår 3 lägenheter i markplan med förhöjda värden. En plan för dessa lägenheter arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden.
Färjestad
Ny mätning är planerad under år 2028-2029. Tidigare radonmätning utfördes i ett representativt urval av lägenheter. Alla mätningar på detta område ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.
Långtäppan
Ny mätning är planerad under år 2028-2029. Horsensgatan 5–95 är radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Alla lägenheter belägna ovanför markplan på dessa adresser ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft. Efter ventilationsåtgärder och ommätning återstår 6 lägenheter i markplan med förhöjda värden. En plan för dessa lägenheter arbetas nu fram utifrån utförda och pågående tester i andra områden. På Horsensgatan 1 (Lanternan) har vi mätt i i ett representativt urval av lägenheter. Alla mätningar på denna adress ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft. I 65+-boendena på Vänortsgatan 13 och Rudsgårdsvägen 4 A har vi mätt i ett representativt urval av lägenheter. Alla mätningar på dessa adresser ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.
Skåre
Ny mätning är planerad under år 2029-2030. Tidigare radonmätning utfördes i ett representativt urval av lägenheter. Alla mätningar på detta område ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.
Frödingshöjd
Ny mätning är planerad under år 2029-2030. På Frödingshöjd är radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Alla lägenheter belägna ovanför markplan ligger under gränsvärdet. 2 lägenheter belägna i markplan har däremot värden som överstiger 200 Bq/m 3. De är åtgärdade o har en pågående radonmätning.
Campus + övriga KBAB-ägda student- lägenheter
Ny mätning är planerad under år 2029-2030. På Campus (Duettgatan och Triogatan), Frödingshöjd 3,5,7, Fagottgatan 2 och 70 är radonmätning utförd i alla lägenheter som ligger i markplan. På övriga våningsplan har vi mätt i ett representativt urval. Alla mätningar på dessa adresser ligger under gränsvärdet 200 Bq/m 3 /luft.