Jour kvällar och helger

Till KBAB:s journummer kan du ringa om ett större fel inträffar i din lägenhet eller i fastigheten efter bovärdarnas arbetstid. Du kan också ringa jouren om du drabbas av allvarliga grannstörningar under kvällar eller helger.

Ring jouren på 054-540 75 75 

När du ringer journumret får du ange om ditt ärende gäller fel i fastigheten, grannstörningar, låsöppning eller hissproblem för att bli kopplad till rätt jourenhet. Jouren gör sedan en bedömning om felet är akut eller om det kan vänta tills din bovärd är åter i tjänst.

Bor du i Väse? Ring 010-470 57 81

Om du bor i Väse ska du ringa vår entreprenör, Egeryds fastighetsförvaltning, under kvällar, nätter och helger. 

Fel på hissen? 

Om det är problem med hissen i din fastighet kan du ringa KBAB:s hissjour på telefonnummer 054-150 250. 

Problem med TV, bredband eller telefoni?

Anmäl felet direkt till den leverantör du har avtal med. Läs mer om tv och bredband