Rökning

Rökning i lägenheter och på balkonger är en återkommande anledning till synpunkter från våra hyresgäster. Här svarar vi på de frågor som oftast dyker upp.

Får man röka i sin lägenhet eller på balkongen?

Rent juridiskt kan KBAB inte hindra sina hyresgäster att röka i dessa utrymmen. Samtidigt är hyresgästen också skyldig att vårda lägenheten. Det innebär att du måste göra ditt bästa för att begränsa de skador som röken kan orsaka på lägenheten. Annars kan du bli skyldig att betala skadestånd vid avflyttning.

Jag störs av att min granne röker, vad kan jag göra?

Det bästa är att ta en dialog med grannen om problemet. Förhoppningsvis kan ni komma överens om en godtagbar lösning som gör båda parter nöjda.

Kan inte KBAB förbjuda rökning på balkongerna?

För att KBAB ska kunna förbjuda rökning måste förbudet vara inskrivet i hyreskontraktet hos alla hyresgäster som bor där. Därför har vi ingen möjlighet att införa rökförbud i efterhand. Att införa ett förbud för enbart nyinflyttade hyresgäster ser vi inte heller som en möjlig lösning på eventuell grannosämja, då det snarare gör det ännu mer otydligt vad som gäller för regler i fastigheten.

Har KBAB några rökfria boenden?

Ja, i flera av våra nyproducerade hus råder rökförud både i husen, på balkongerna och i husets närhet. Där får alla boende skriva på ett avtal innan de flyttar in, där de förbinder sig till att följa dessa regler. 

Rökning vid lekplatser

Våra lekplatser är från och med den 1 juli 2019 helt rökfria (förbudet gäller även e-cigaretter). Detta på grund av en ny tobakslag som reglerar rökning på utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Om någon trots detta skulle röka vid lekplatsen kan personen avvisas. Om lekplatsen inte är tydligt avgränsad gäller förbudet i dess närmsta omgivning.