Långtäppan

Området är en del avstadsdelen Rud består av fyrtiotvå tegelröda radhus belägna på en skogsbevuxen höjd som gränsar till Färjestads villabebyggelse i väster och till Rudsområdet i öster.

På Långtäppan är det extra barnvänligt att bo och fritt från biltrafik. Flera lekplatser finns i området och det är nära till fotbollsplaner samt till den stora Tyrskogen med motionsspår och skidspår om vintern. Mellan husen finns många buskar och färggranna planteringar som tillsammans med lägenheternas uteplatser gör området mycket mysigt och inbjudande. Ruds centrum med bland annat matbutik och vårdcentral ligger alldeles i närheten och bra bussförbindelser finns med hållplats vid stora vägen.

Långtäppan ligger på adresserna Horsensgatan 5–95 och husen är byggda i 2-3 plan och alla lägenheter har egen entré. Parkeringsplatser och garage finns i området. Det finns sex tvättstugor på området varav två är fristående. Användningen av tvättstugan debiteras individuellt varje månad.

Lägenhetsstandard

(variationer kan förekomma)

Vardagsrum har ekparkettgolv som standard och plastmatta i övriga rum. Väggarna i badrum är beklädda med plastmattor. Alla lägenheter är förberedda för installation av egen disk- och tvättmaskin. Många lägenheter har en rymlig uteplats. Förråd finns inom rimligt avstånd till alla lägenheter.

Exempel på lägenhetsritningar Pdf, 334.2 kB.