Bellevue

Bellevue är ett område med naturen inpå knuten och närhet till Vänerns vatten. Området är lugnt och lummigt med mycket grönytor, träd, lekparker och parkbänkar. Bellevue ligger ungefär fyra kilometer från Karlstads centrum och det finns både bra bussförbindelser och fina cykelvägar som enkelt tar dig till citykärnan och vidare till andra delar av staden.

Bara ett par kilometer söderut från området ligger Skutbergets fritidsanläggning med bland annat badstrand och motionsslingor. Härifrån är det också gång- och cykelavstånd till IKEA och Bergviks köpcentrum med olika butiker, restauranger, caféer och annan service.

Bellevuegatan 9

Döbelns- och Bellevuegatan