Sökregler

För att teckna ett avtal på en bostad måste du uppfylla våra grundkrav.

Vad varje grundkrav innebär finns beskrivet mer i detalj i våra riktlinjer. Pdf, 389.6 kB.

 

Grundkrav:

 • Du ska vara myndig.
 • Du ska ha svenskt personnummer.
 • Du ska uppfylla KBAB:s krav på inkomst.
 • Du ska uppfylla KBAB:s krav gällande skulder och betalningsanmärkningar.
 • Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten.
 • Ni som ska bo i lägenheten får inte vara fler än vad som är rimligt i förhållande till lägenhetens yta och planering.
 • Du bör ha gällande hemförsäkring.
 • Du kan enbart ha ett (1) hyresavtal hos KBAB.
 • Du ska ha skött din relation med KBAB de senaste två åren.
 • Du ska kunna uppvisa goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Om två sökande ska bo i samma lägenhet ska båda stå på avtalet med referenstagning enligt ovan.

Inkomst och betalningar

Med inkomst menar vi lön i minst sex månader, pension, företagarinkomst, a-kassa, studielån, studiebidrag, försörjningsstöd från kommunen (ska styrkas), bostadsbidrag, underhållsbidrag, etableringsersättning (ska styrkas) och inackorderingstillägg.

Du ska innan du gör intresseanmälan ha laddat upp inkomstintyg. Intygen ska garantera en nettoinkomst som är minst hyran + normalbelopp/månad. 

Även du flyttar inom KBAB ställs krav på att du ska ha skött dina hyresbetalningar och för övrigt inte ha några anmärkningar som hyresgäst.

Inte för många i en bostad

Riktmärket är att högst två personer ska dela sovrum (undantaget barn under två år) – kök och vardagsrum är inte inräknade. Bedömningen av hur många som får bo i bostaden bedöms från fall till fall.