Orrholmen/Sjögången och Tullholmen

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Områdeskontoret ligger på Babordsgatan 3. Vi tar endast emot bokade besök.

Ditt bovärdsteam

Mats, Bovärd
Telefon 054-540 75 43
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13. Packhusallén 17, Bogsprötsgatan 14 A-B

Birgitta, Bovärd
Ansvarig Plusval
Telefon 054-540 75 70
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13. Packhusallén 17, Bogsprötsgatan 14 A-B

Ulla, Bovärd
Ansvarig Besiktning
Telefon 054-540 75 53
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13. Packhusallén 17, Bogsprötsgatan 14 A-B

Tina, Bovärd
Ansvarig Besiktning
Telefon 054-540 74 94
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13. Packhusallén 17, Bogsprötsgatan 14 A-B

Göran, Bovärd
Telefon 054-540 75 45
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13. Packhusallén 17, Bogsprötsgatan 14 A-B

Tom, Bovärd
Telefon 054-540 75 61
Babordsgatan 1, 5-23, Styrbordsgatan 2-20, Östra Raden 1-27, Västra Raden 2-84, Orrholmsgatan 1-13. Packhusallén 17, Bogsprötsgatan 14 A-B