Sixbacken/Pelargården

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Områdeskontoret ligger på Nordvärnsgatan 1 A. Vi tar endast emot bokade besök.

Ditt bovärdsteam

Jonas, Bovärd
Telefon 054-540 75 67
Nordvärnsgatan 1-4, Stenhagsgatan 7, 11, Sydvärnsgatan 4, 6, Petersbergsgatan 30-32, Ventilgatan 2-22

Mikael, Bovärd
Ansvarig Besiktning

Telefon 054-540 75 69
Nordvärnsgatan 1-4, Stenhagsgatan 7, 11, Sydvärnsgatan 4, 6, Petersbergsgatan 30-32, Ventilgatan 2-22

Bengt-Olov, Bovärd
Ansvarig Plusval, Besiktning

Telefon 054-540 75 68
Nordvärnsgatan 1-4, Stenhagsgatan 7-11, Sydvärnsgatan 4-6, Petersbergsgatan 30-32, Ventilgatan 2-22

Therése, Trygghetsvärd
Telefon 054-540 75 64

Lycka, Trygghetsvärd från vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon 054-540 57 59