Herrhagen och Klara/Centrum

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Områdeskontoret ligger på Karlagatan 18 (ingång från gården). Vi tar emot bokade besök.

Ditt bovärdsteam

Anders, Bovärd
Telefon 054-540 75 14
Sandbäcksgatan 7-9, Södra Klaragatan 2-4, Herrgårdsgatan 16, Östra Torggatan 19, Norra Strandgatan 13, Hagaborgsgatan 18A och 18C

Rolf, Bovärd
Ansvarig Plusval, Besiktning

Telefon 054-540 75 12
Herrhagsgatan 60, Geijersg 21, Karlagatan 18-20, Strandvägen 26,28 , Stagnellsgatan 13-15, Hagaborgsgatan 18A och 18C

Franci, Bovärd
Telefon 054-540 74 74
Filaregatan 2A-C och Geijersgatan 16-20, Hagaborgsgatan 18A och 18C