Gruvlyckan/Bellevue

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Områdeskontoret ligger på Gruvlyckevägen 11. Vi tar emot bokade besök.

Ditt bovärdsteam

Krister, Bovärd
Telefon 054-540 75 02
Ansvarig Plusval, Besiktning
Gruvplan 1-37, Gruvgången 1 -25, Gruvlyckevägen 5 – 23, Gruvlyckevägen 25-53, Gruvplan 2-10, Bellevueg 7-19, Döbelnsg 8, Knappstadsv 12

Lars H, Bovärd
Telefon 054-540 74 98
Gruvplan 1-37, Gruvgången 1 -25, Gruvlyckevägen 5 – 23, Gruvlyckevägen 25-53, Gruvplan 2-10, Bellevueg 7-19, Döbelnsg 8, Knappstadsv 12

Lars K, Bovärd
Telefon 054-540 74 99
Gruvplan 1-37, Gruvgången 1 -25, Gruvlyckevägen 5 – 23, Gruvlyckevägen 25-53, Gruvplan 2-10, Bellevueg 7-19, Döbelnsg 8, Knappstadsv 12

Jenny B, Bovärd
Telefon 054-540 75 65
Gruvplan 1-37, Gruvgången 1 -25, Gruvlyckevägen 5 – 23, Gruvlyckevägen 25-53, Gruvplan 2-10, Bellevueg 7-19, Döbelnsg 8, Knappstadsv 12