Hemvägen/Plintgatan

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Områdeskontoret ligger på Hemvägen 9. Vi tar emot bokade besök.

Ditt bovärdsteam

Hemvägen 1-19, 2-20, Plintgatan 2-6

Annika, Bovärd
Ansvarig Plusval, Besiktning

Telefon 054-540 67 19

Stefan, Bovärd
Ansvarig Plusval, Besiktning

Telefon 054-540 74 89

Ingrid, Bovärd
Telefon 054-540 17 40


Anders, Bovärd
Telefon 054-540 75 62