Campus/Frödingshöjd

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Områdeskontoret ligger på Duettgatan 6. Vi tar emot bokade besök.

Ditt bovärdsteam

Vi ansvarar för Triogatan 1-7, 4-14, Duettgatan 1-11, 2-6 och Frödingshöjd 1-23, 4-16, 20-38.

Du kan alltid mejla till: KBAB.Campus@karlstad.se

Catarina, bovärd
Telefon 054-540 75 91

Mohammad, bovärd
Telefon 054-540 75 46

Anders, Bovärd
Telefon 054-540 75 35

Jennifer, bovärd
Telefon 054-540 74 97

Monica, bovärd
Telefon 054-540 74 88

Marcus, bovärd
Telefon 054-540 74 82