Färjestad/Långtäppan

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Områdeskontoret ligger på Horsensgatan 41. Vi tar emot bokade besök.

Ditt bovärdsteam

Staffan, Bovärd
Telefon 054-540 74 93
Horsensgatan 1, Vänortsgatan 1-13, Centrumvägen 8-10

Pia, Bovärd
Telefon 054-540 75 32
Ansvarig Plusval, Besiktning

Färjestadsvägen 69-71, Humlegatan 3-5, Fadderortsgatan 45

Björn, Bovärd
Telefon 054-540 74 85
Horsensgatan 5-49

Johan, Bovärd
Telefon 054-540 75 78
Horsensgatan 51-95