Rud

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Områdeskontoret ligger på Horsensgatan 170. Vi tar endast emot bokade besök.

Ditt bovärdsteam

Anders, Bovärd
Telefon 054-540 75 90
Horsensgatan 82-126

Tyrone, Bovärd
Ansvarig Plusval, Besiktning

Telefon 054-540 75 51
Horsensgatan 128-154

Maria, Bovärd
Telefon 054-540 75 55
Horsensgatan 156-164, 216-230

Martin, Bovärd
Telefon 054-540 75 54
Horsensgatan 166-182, Rudsgårdsvägen 4, 4A

Johan, Bovärd
Telefon 054-540 75 52
Horsensgatan 184-214

Jonatan, Bovärd
Telefon 054-540 74 87
Mossgatan 227-253