Norrstrand

Till KBAB:s bovärdsteam vänder du dig med alla frågor som rör ditt boende. Behöver något lagas? Vill du beställa plusval? Har du frågor inför flytten? Stör grannen? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Områdeskontoret ligger på Hantverkaregatan 5. Vi tar emot bokade besök.

Ditt bovärdsteam

Torbjörn, Bovärd
Telefon 054-540 75 34
Hagaborgsgatan 13-15, 20, Hantverkargatan 14, Hagaborgs förskola, Hagaborgsgatan 18A och 18C. Hantverkaregatan 12, 16, 31-35, Brogatan 3-5.

Christer, Bovärd
Telefon 054-540 76 13
Hantverkaregatan 1-3, 7-13, 4-10, Svarvaregatan 11, Hagaborgatan 12 och Norrstrandsgatan 17, Hagaborgsgatan 18A och 18C. Hantverkaregatan 12, 16, 31-35, Brogatan 3-5.

Jan-Olof, Bovärd
Telefon 054-540 75 36
Norra Allén 1-9, 2, 20-24, 27-31, Vävaregatan 3-11, Eriksborgsgatan 10, Hagaborgsgatan 18A och 18C. Hantverkaregatan 12, 16, 31-35, Brogatan 3-5.

Torbjörn, Bovärd
Telefon 054-540 75 37
Hantverkaregatan 15-29, Hagaborgsgatan 18A och 18C. Hantverkaregatan 12, 16, 31-35, Brogatan 3-5.

Eva, Trygghetsvärd från vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon 054-540 61 43

Eva-Lotta, Trygghetsvärd
Telefon 054-540 75 40

Sabina, Trygghetsvärd
Telefon 054-540 75 66