Köpoäng

För att ställa dig i bostadskö hos oss måste du ha fyllt 16 år och du får en köpoäng per dag i kön.

Du får 1 poäng per dag från den dag du anmäler dig som bostadssökande och det finns inga andra sätt att skaffa sig fler poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller läggas ihop med någon annans poäng för att få ett större saldo. Till exempel kan inte en förälders/vårdnadshavares köpoäng överlåtas till dennes barn.

Det finns två undantag för när köpoäng kan överlåtas:

  • Vid dödsfall kan köpoäng överlåtas till make, maka, registrerad partner eller någon som varit varaktigt sammanboende med den avlidne i minst tre år under äktenskapslika former.

  • Köpoäng kan också överlåtas om make, maka, registrerad partner eller någon du varit varaktigt sammanboende med i minst tre år under äktenskapslika former flyttar till vård- och omsorgsboende.

Kontroll sker i båda fallen mot folkbokföringen och kvarstående part måste ansöka om övertagande av köpoäng inom ett år från dödsfallet/flytt till vård- och omsorgsboende. Intyg lämnas till Uthyrningen.

Köpoäng nollställs vid tilldelning av lägenhet

Dina köpoäng nollställs alltid när du tilldelats en lägenhet. Det gäller även vid lägenhetsbyte (inte vid överlåtelse eftersom du då redan bor i lägenheten). Köpoängen nollställs när vi skriver ut avtalet efter det att du har tackat ja, muntligt eller skriftligt, till ett hyresavtal. När du skrivit på avtalet börjar du samla köpoäng igen. Detta sker automatiskt. Därefter måste du logga in minst en gång per år på Mina sidor Länk till annan webbplats.för att stå kvar i kön. Under sex månader efter tilldelning är det inte möjligt för dig att söka en ny lägenhet hos KBAB.

Logga in minst en gång per år

Du måste logga in minst en gång per år på Mina sidor Länk till annan webbplats., annars försvinner dina poäng. Du får ett mejl som varnar innan detta är på väg att hända.