Ekologisk hållbarhet

Vårt mål är att utveckla boende och bedriva en verksamhet som är resurssnål, klimatsmart och hållbar. Vi ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt och ska vara föregångare och innovativa i vårt arbete mot en hållbar utveckling. Men hur gör vi det?

Vi minskar energianvändningen

Vi eftersträvar att ha så låg energiförbrukning i våra fastigheter som möjligt. Detta gör vi främst via investerings- och underhållsprojekt och ROT-projekt med åtgärder som förbättrar ventilationssystemen, värmesystemen och med förbättrad styr och övervakning. Med bra isolering och fönster, balanserad ventilering och återvinning av värme i ventilationssystemet förbättrar vi över hela beståndet varje år.

Förnybar energi

Vi köper all vår el från Karlstads energi och i alla Karlstads Energis avtal ingår ursprungsmärkt el från förnybara källor.

Förnybart 100 %
(vind 21 %, vatten 60 %, bio 19 %)

bild på el

Gemensamt ansvar

Vi låter våra hyresgäster ta initiativ och ansvar för deras egen el- och vattenförbrukning via individuell mätning (IMD) där el och vatten mäts i varje lägenhet. Antal lägenheter med IMD ökas också varje år.

Elbilsladdning

Under 2023 påbörjades arbetet med att planera och installera elbilsladdare i vårt fastighetsbestånd till våra hyresgäster.

Spara på egna resurser

Våra fastigheter och miljöer ska leva länge och ska vara hållbara för alla som vistas i dem. Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. KBAB använder databasen Byggvarubedömnningen som ett verktyg för att välja miljövänliga bygg- och anläggningsprodukter.

Miljöcertifiering

Under 2023 startade vi planeringen av KBAB:s första hus som byggs enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad 4,0 på nivå silver. Certifieringen Miljöbyggnad är ett verktyg för att bygga med fokus på energi och klimat, cirkulärt byggande, klimatrisker, ekotjänster och inomhusmiljö.

Hus i trä

Under 2023 stod vårt första flerfamiljshus i trä färdigt. I de två första våningarna har Hagaborgs förskola fått nya moderna lokaler och en härlig utemiljö. Under 2024 färdigställs ytterligare ett hus i träkonstruktion och när det är klart så har Karlstad fått 78 nya hyreslägenheter på Hagaborg - ett attraktivt och centrumnära läge.

Eldrivna verktyg

Vi byter succesivt ut arbetsverktyg som drivs av bensin till eldrivna verktyg. Utbyte av arbetsverktyg bidrar till minskad klimatpåverkan, minskad exponering för personalen för avgaser och minskat behov av hantering av drivmedel.

Bin och deras viktiga arbete

Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra bin. Eftersom vi är helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete har vi valt att sköta utemiljön helt utan kemisk bekämpning och väljer i första hand kombinationer av växter som gynnar bin och humlor.