Ett hållbart KBAB

KBAB är en stor aktör i Karlstad och har därför också stor påverkan i de bostadsområden där vi verkar. Det innebär att vi tillsammans med våra invånare tar ett stort ansvar och aktivt bidrar till att skapa hållbara och trygga miljöer.