Social hållbarhet

Som allmännyttigt bolag har vi ett stort socialt ansvar. Genom att aktivt arbeta för mångfald och minskad segregation bidrar vi till en stad där människor trivs och vill bo och leva. I våra ambitioner att utveckla staden vill vi också bidra till en ökad livskvalitet genom att vårda och sköta våra fastigheter på ett effektivt sätt.

Aktiviteter för hyresgäster

KBAB skapar aktiviteter för både barn och äldre i våra områden. Aktiviteterna är både i egen regi samt i samarbete med föreningar, frivilligorganisationer, företag och verksamheter inom kommunen. Ibland är det hyresgästerna själva som håller i aktiviteten och KBAB tillhandahåller lokal eller annat som möjliggör aktiviteten. 
Under sommaren arrangerar vi Sommarskoj under flera sommarlovsveckor runt om i våra områden. Då engagerar vi sommarjobbare och öppnar upp för en massa roliga och lärorika aktiviteter för barn i alla åldrar. 

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en samverkan med vård och omsorgsförvaltningen som vi har på tre av våra områden. Där jobbar vi för att skapa en trygg och trivsam miljö så att man vill och kan förlänga tiden då man bor kvar i sin egen lägenhet. Vi riktar oss framförallt till hyresgäster som är över 65 år.

Bostadssociala kontrakt

Varje år lämnar KBAB en del av bolagets årliga omsättning av lägenheter till kommunens bostadssociala behov. Hyresgästen har ett andrahandskontrakt och får stöd av arbetsmarknads- och socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen som har förstahandskontraktet. Genom ett nära samarbete mellan KBAB, förvaltningen och hyresgästen ges det extra stöd som hyresgästen kan behöva för att säkerställa trivsel och trygghet. Att sprida dessa i alla våra områden bidrar till mångfald i våra områden och i kommunen. 

Språkpraktikanter

Vi tar emot språkpraktikanter i alla tolv bovärdsteam. Målsättningen med språkpraktiken är att på sikt öka andelen anställda med utomnordisk bakgrund för att vi tror att en större mångfald ur detta perspektiv ger oss mer dynamiska arbetsgrupper och bättre möjligheter att möta våra kunders olika behov.

Olovlig andrahandsuthyrning

Vi arbetar aktivt för att upptäcka olovlig andrahandsuthyrning. Svart bostadsmarknad som olovlig andrahandsuthyrning urholkar bostadskön. Det kan vara en grogrund för organiserad brottslighet, det ökar otryggheten hos grannar och det strider mot hyreslagen.