Upphandlingar

Vill du bli leverantör till KBAB? Karlstads Bostads AB är ett kommunägt bostadsbolag som omfattas av lagen om offentlig upphandling. På den här sidan har vi samlat information till dig som är intresserad av att bli leverantör till oss.

När ett kommunalt bolag köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste det följa Lagen om offentlig upphandling. De undantag som finns är få och kan sällan användas.

Lagen om offentlig upphandling, (förkortas LOU) talar om hur det ska gå till när något ska köpas. KBAB får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Enligt LOU ska upphandlinga annonseras i en nationell databas eller på annat motsvarande sätt. Det räcker med andra ord inte att annonsera i en lokal tidning eller på kommunens hemsida. En upphandling kan antingen leda till ett enskilt köp eller till ett ramavtal.

Att lämna anbud

Om du vill lämna anbud till KBAB så se till att ha någon form av bevakning på när vi annonserar våra upphandlingar. Detta kan ske till exempel genom att gå in på vår webbplats regelbundet eller genom att prenumerera på t.ex. e-Avrops bevakningstjänst.

KBAB annonserar sina upphandlingar här på kbab.se och via den nationella annonsdatabasen e-Avrop, www.e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att tänka på vid anbudsgivning

  • Hämta hem förfrågningsunderlaget via www.e-avrop.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om det är så angivet i annons.
  • Läs igenom handlingarna noga.
  • Beställ dokument som ska bifogas anbudet och ta fram uppgifter som måste inhämtas.
  • Gå igenom vilka krav som är skall-krav och bedöm om ni kan uppfylla dem.
  • Gå igenom vilka krav som är bör-krav och besvara dem.
  • Gå igenom de kommersiella villkoren (det blivande avtalet) och godkänn dessa.
  • Upprätta anbudet enligt förfrågningsunderlagets anvisningar.
  • Använd det svarsformulär som bifogats i förekommande fall.
  • Sätt pris på det som efterfrågats.

Ramavtal

Ett ramavtal innebär att KBAB har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss varugrupp eller tjänst av leverantören under en given tidsperiod.

Det är vanligt att träffa ramavtal inom varu- och tjänstesektorn när man regelbundet köper stora kvantiteter.

Länk till avtalsdatabas: KBAB:s avtalsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.