Kan jag byta med någon som inte bor hos KBAB?

Ja, det kan du. Du kan byta till en annan hyresvärd och till en annan ort än nuvarande.

KBAB måste dock godkänna bytet innan ni får byta lägenhet. När ni har skickat in ansökan tar vi kontakt med båda parter. Vid byte av lägenhet, ska båda ha bott i respektive lägenhet i minst ett år för att bytet ska godkännas.