Jag har blivit utelåst, vem kontaktar jag?

Det beror på vilken tid på dygnet det sker. Sker det dagtid, så kontaktar du din bovärd som hjälper dig mot en avgift.

Tänk på att du måste kunna legitimera och styrka att du borg på adressen. Utöver ordinarie arbetstider tar du hjälp av jouren.