Vad händer om jag inte betalat hyran i tid?

Om du inte har betalat hyran i tid får du vanligtvis ett inkassokrav cirka en vecka in i den nya månaden. Påminnelse skickas inte. Inkassokravet innebär att en extra avgift läggs på ursprungshyran. Om du saknar avi ska du kontakta oss.

En ny kontroll av hyresinbetalningen sker cirka två veckor in i månaden. Om du fortfarande inte har betalat din hyra så går det ett meddelande till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun enligt gällande lagstiftning.

I samband detta ansöker KBAB även om ett betalningsföreläggande och begäran om avhysning (vräkning) hos Kronofogden. Om ditt ärende går så långt så innebär det att du kan få en betalningsanmärkning hos Kronofogden. Detta gör att du bland annat får väldigt svårt att få en ny bostad på den öppna marknaden och i övrigt skriva avtal på mobilabonnemang, låna pengar hos banken och mycket annat.