Vad är oacceptabla störningar?

Exempel på störningar som inte ska accepteras är:

  • Högt ljud från musikanläggningar eller eget musicerande.
  • Hundar som skäller länge.
  • Upprepade bråk och skrik.
  • Borrande och hamrande när många vill sova.