Angående överklagan av ny kommunikationsoperatör

Med anledning av den artikel i NWT 2024-04-16 som handlar om att KBAB har tecknat avtal med en ny kommunikationsoperatör vill vi här förklara bakgrunden till beslutet och vad som gäller.

Det stämmer att KBAB har tecknat avtal med Karlstads Energi som ny kommunikationsoperatör (leverantör för olika typer av bredbandstjänster så som internet och tv). I artikeln ifrågasätts om tilldelningen har gått rätt till.

KBAB:s styrelse har fattat beslutet med stöd av jurister och för att det ska bli så bra som möjligt för våra hyresgäster.

Den aktuella tilldelningen har gjorts med stöd av det så kallade teckal- eller in house-undantaget i lagen om offentlig upphandling (LOU). Reglerna innebär i korthet att ett bolag inom en koncern kan köpa varor eller tjänster av andra bolag inom samma koncern under förutsättning att de så kallade kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda. Kontrollkriteriet är uppfyllt genom att Karlstads kommun utövar ett bestämmandeinflytande över såväl KBAB som Karlstads Energi AB genom att tillsätta respektive bolags styrelse samt har ett avgörande inflytande över båda bolagens strategiska mål och viktiga beslut.

Tilldelningen är nu överklagad av vår nuvarande kommunikationsoperatör och ärendet hanteras vidare i förvaltningsrätten. Vid frågor är du som hyresgäst välkommen att kontakta oss via e-post till kbab@karlstad.se.