Nytt avtal med kommunikationsoperatör

KBAB har tecknat avtal med Karlstads Energi som blir ny kommunikationsoperatör.

Avtalet med nuvarande leverantör går ut den 30 november 2024. Från och med 1 december 2024 är Karlstads Energi KBABs kommunikatörsoperatör. Information till berörda hyresgäster kommer under våren.