Oförändrat elpris för dig som betalar elen via hyresavin

Var tredje månad ser vi över elpriset för dig som har individuell mätning och debitering av elen. Vi har nu sett över priset för nästkommande kvartal och det sker ingen förändring.

Inför kvartal ett, från 1 januari, sker ingen förändring av priset utan det kommer ligga kvar på samma nivå som nu, vilket är 2,80 kr/kwh inklusive moms. I priset på 2,80 kronor ingår förutom kostnaden för den faktiska elförbrukningen även kostnader för energiskatt, överföringsavgifter och fast avgift.

Vi kommer fortsätta att utvärdera elpriset kvartalsvis.