kokande vatten

Nytt pris på IMD-vattnet från 1 januari

Priset på kall- och varmvatten kommer att höjas från den 1 januari 2024 för dig som har individuell mätning och debitering av vatten och betalar din vattenförbrukning via hyresavin.

Anledningen till höjningen är att vi behöver följa marknadens priser. Det nya priset är satt utifrån en rekommendation från en trepartsöverenskommelse mellan Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. 

Det nya priset kommer vara med för första gången på hyresavin som kommer i februari.

 


Nytt pris från 1 januari 2024

Varmvatten

85,98 kr inkl. moms/m3

Kallvatten

30,70 kr inkl. moms/m3

Hur vet jag om jag har individuell mätning och debitering?

Är du osäker på om du har IMD (individuell mätning och debitering) av vatten kan du se det på din hyresavi. Om du har separata rader där kostnaden för din vattenförbrukning redovisas har du IMD. Din hyreasavi kan du se när du loggar in på Mina sidor. Länk till annan webbplats.