Fel på aviutskicket i december

Tyvärr har vi två olika fel på de avier som skickats ut nu i december. Det ena handlar om att dubbletter skickats ut i Kivra och det andra om en felaktig höjning av bilplatser.

Dubbla avier i Kivra

Du som får din avi i Kivra har fått dubbla avier. De är dock helt identiska och du kan bortse från den ena. Du kommer inte debiteras dubbelt och kommer heller inte få påminnelse på den avi som du bortser från. Vi beklagar detta och hoppas att det inte ska ställa till för mycket problem för dig.

Felaktig höjning på bilplatser - åtgärdas på nästa avi

För våra bilplatser har vi en årlig höjning på 2 %, något som finns beskrivet i ditt hyresavtal för din bilplats. Inför höjningen för 2024 har tyvärr fel höjning lagts in och därför har du fått en höjning på 3 % på den avi som skickats ut nu i december. Vi beklagar detta och kommer att justera detta på nästa avi så att du inte behöver betala mer än vad du ska betala.

Om du har frågor eller funderingar kring detta är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 054-540 76 00.