bild på lampor

Nu betalar vi ut elstöd

Nu har KBAB fått ta del av statens elstöd för företag. Det innebär att vi nu kommer att betala ut elstöd till de hyresgäster som berörs, via ett avdrag på decemberhyran.

Det gäller alla de lägenheter som har IMD (el som mäts och debiteras separat). De hyresgäster som har egna elavtal berörs inte.

Vem får utbetalning av elstödet från KBAB?
Vi tillämpar regeringens riktlinjer som använts för utbetalning till privatpersoner. Det vill säga att de som bodde på aktuella adresser den 17 november 2022 och som bor kvar i samma lägenhet kommer att få elstöd utbetalt beräknat på förbrukningen mellan 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Jag bor kvar i samma lägenhet som jag bodde i under perioden oktober 2021 – september 2022, får jag elstöd då?
Ja, det ska du få. Du behöver inte göra något, utan elstödet kommer att visas som en minuspost på din hyresavi. Du kommer alltså få ett avdrag på din hyra.

Jag bodde i lägenheten under perioden oktober 2021 – september 2022 men flyttade innan den 17 november 2022, får jag del av elstödet?
Nej, det får du inte. Det är den som hade kontraktet den 17 november 2022 som får elstödet.

Jag bodde i en lägenhet under perioden oktober 2021 – september 2022 och flyttade ut efter 17 november 2022, får jag elstöd då?
Ja, det kan du få. Men vi har inte möjlighet att söka upp alla som flyttat, så du behöver själv höra av dig till oss (senast den 31 december 2024) för att få tillgång till det stöd du är berättigad.