Kundrelationssamordnare pratar med tre barn

Boendedialog för ökad trygghet och trivsel

KBAB utvecklar nu en modell för ett strukturerat boendeinflytande, med syfte att skapa delaktighet och engagemang.

Genom att låta hyresgästerna tycka till om sin närmiljö ökar stoltheten och omsorgen om sitt bostadsområde. Det är också tillfälle för grannar att mötas och vi som hyresvärd får möjlighet att lära känna våra hyresgäster.

Under året planerar vi för flera boendedialoger. Det kan se ut på olika sätt, men har gemensamt att det är hyresgästernas idéer och tankar som sedan ligger som grund för det som ska förändras. Det kan handla om att fånga idéer och önskemål när en lekplats ska byggas eller om en yta i utemiljön som ska fräschas upp.

Många tips och kreativa förslag

På Kronoparken, inne mellan husen på Saxonfongatan ligger en grusyta som vi behöver rusta upp. Idag står det ett par gamla målstolpar och runt delar av grusytan står det ett äldre staket. Tanken är att skapa en yta där många hyresgäster vill vara och som uppmuntrar till både lek och möten.

I förra veckan bjöd vi in de hyresgäster som bor i närheten för att fråga om vad de tycker fattas i området och vad de tycker att ytan ska användas till. Cirka ett 50-tal hyresgäster kom. Genom att låta hyresgästerna skriva, rita och berätta fick vi många bra tips och kreativa förslag.
- Jag tycker mycket om att spela innebandy, så det skulle jag vilja göra här, sa Asmaa som är 10 år och som bor alldeles i närheten. Jag skulle också vilja att det fanns lådor som man kan odla i, så det blir färgglatt och fint. Eller en klätterställning.

Alla idéer och önskningar ska nu gås nu igenom, utvärderas och värderas. Därefter kommer en plan för ytan tas fram och förhoppningen är att vi kan skapa en härlig plats för alla hyresgäster i området att trivas på och vara stolta över.

Tack alla hyresgäster som tog sig tid att komma förbi!

 

Tre flickor

Donya 11 år, Asmaa 10 år och Habiiba 7 år, bor i området och var med på boendedialogen och kom med många ideer!

Zahra pratar med tre barn.

Zahra, kundrelationssamordnare på KBAB, pratar med några barn som bor i området.