Bläddrar i årsredovisningen

Årsredovisning 2022

Ett fastighetsvärde på 6,6 miljarder och ett årsresultat på 89 miljoner kronor sammanfattar KBABs ekonomiska verksamhetsår. Ett eget kapital på 1,1 miljarder och en soliditet på 37 % visar att bolaget har en stark ekonomisk ställning. Investerings- och underhållskostnader hänförliga till våra fastigheter, inklusive nyproduktion uppgick till 445 miljoner och under året färdigställdes 140 lägenheter och nytt centralkontor.

2022 kom att präglas av ett krig i Europa och dess konsekvenser såsom hög inflation, skyhöga energipriser och leveransproblem av byggmaterial. Faktorer som bolaget ej själva kunnat påverka men som vi behövt hantera.

Dock kan vi vid årets slut konstatera att vi klarat det väl. Bolaget har under året färdigställt cirka 140 nya lägenheter samt renoverat och underhållit våra fastigheter och gårdar även om det oroliga världsläget och efterdyningar av pandemin har fått påverka omfattningen och prioriteringen av våra arbeten.

Trygghet är en av våra viktigaste frågor, och vi utvecklar ständigt våra arbetssätt och metoder för att skapa de bästa förutsättningarna för trygghet och trivsel. Under det gångna året har vi därför förstärkt vår organisation med medarbetare i en ny roll, kundrelationsamordnare med uppdrag att skapa goda relationer nära våra hyresgäster, bland annat genom hembesök och aktiviteter. Vi jobbar också aktivt med att minska och förebygga olovlig andrahandsuthyrning vilket skapar trygghet och minskar oro i våra områden.

Under året har KBAB fyllt 80 år. I samband med det lanserades en ny logotyp. Vi har också färdigställt vårt nya centralkontor, huvudarbetsplats för ca 50 medarbetare. Det är inte bara en flytt till nya lokaler utan en del av den förändringsresa som bolaget sedan några år tillbaka befinner sig på. Ett nytt kontor gör att vi kan vara en attraktiv arbetsplats idag och i framtiden och skapar goda förutsättningar för att behålla våra medarbetare men också för att attrahera nya i framtiden.

Tillsammans fortsätter vi skapa hem med livskvalitet till Karlstadborna!

Här kan du läsa hela Årsredovisningen för 2022.